Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

1427 1427 Jostedal. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-1963.
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951  915 14 8 6 22 86 -64 -58
1952  857 19 11 8 2 32 -30 -22
1953  835 7 16 -9 7 25 -18 -27
1954  808 14 9 5 13 28 -15 -10
1955  798 9 9 - 15 28 -13 71
1956  869 12 5 7 16 25 -9 -2
1957  867 14 16 -2 18 20 -2 -4
1958  863 15 8 7 15 60 -45 -38
1959  825 16 7 9 19 31 -12 -3
1960  822 15 8 7 22 41 -19 -5
1961  817 12 5 7 11 25 -14 -7
1962  810 8 7 1 18 33 -15 -14
19632 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1.1.1963 ble 1427 Jostedal en del av 1426 Luster.

Standardtegn i tabeller