Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

1425 1425 Hafslo. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-1963
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951 2 776 53 31 22 46  136 -90 -68
1952 2 708 48 27 21 37  113 -76 -55
1953 2 653 45 29 16 62  142 -80 -64
1954 2 589 40 31 9 45  108 -63 -54
1955 2 535 54 29 25 48 97 -49 22
1956 2 557 37 29 8 46 99 -53 -45
1957 2 512 30 30 - 87  118 -31 -31
1958 2 481 33 16 17 55  101 -46 -29
1959 2 452 36 22 14 57  105 -48 -34
1960 2 418 34 31 3  147  121 26 39
1961 2 457 34 25 9 61  110 -49 -40
1962 2 417 32 28 4 75  112 -37 -33
19632 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1.1.1963 ble 1425 Hafslo en del av 1426 Luster.

Standardtegn i tabeller