Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

1423 1423 Borgund. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-1964
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951  572 5 9 -4 5  107 -102 -106
1952  466 9 3 6 4 21 -17 -11
1953  455 10 9 1 1 12 -11 -10
1954  445 9 3 6 8 9 -1 5
1955  450 14 14 - 11 26 -15 99
1956  549 4 5 -1 16 24 -8 -9
1957  540 5 3 2 2 18 -16 -14
1958  526 11 9 2 7 6 1 3
1959  529 4 7 -3 1 10 -9 -12
1960  517 11 9 2 9 14 -5 -5
1961  512 6 10 -4 2 6 -4 -8
1962  504 8 9 -1 7 9 -2 -3
1963  501 8 - 8 - 17 -17 -9
19642 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1.1.1964 ble 1423 Borgund en del av 1422 Lærdal.

Standardtegn i tabeller