Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

1415 1415 Lavik. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-1964
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951  975 13 6 7 24 54 -30 -23
1952  952 16 6 10 29 42 -13 -3
1953  949 20 15 5 23 34 -11 -6
1954  943 19 9 10 19 27 -8 2
1955  945 13 8 5 45 42 3 24
1956  969 26 9 17 32 58 -26 -9
1957  960 21 18 3 35 53 -18 -15
1958  945 16 4 12 38 41 -3 9
1959  954 20 6 14 20 50 -30 -16
1960  938 12 7 5 51 42 9 8
1961  946 18 9 9 35 53 -18 -9
1962  937 14 13 1 25 61 -36 -35
1963  902 11 9 2 28 38 -10 -8
19642 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1.1.1964 ble 1415 Lavik en del av 1416 Høyanger.

Standardtegn i tabeller