Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

1414 1414 Brekke. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-1964
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951  838 18 5 13 28 26 2 15
1952  853 19 9 10 10 34 -24 -14
1953  839 11 13 -2 23 26 -3 -5
1954  834 11 7 4 16 15 1 5
1955  839 12 10 2 22 42 -20 -17
1956  822 15 10 5 32 45 -13 -8
1957  814 7 8 -1 21 32 -11 -12
1958  802 11 15 -4 18 26 -8 -12
1959  790 8 14 -6 31 22 9 3
1960  793 7 5 2 21 37 -16 -5
1961  788 13 8 5 17 29 -12 -7
1962  781 9 7 2 21 22 -1 1
1963  782 13 11 2 21 23 -2 -
19642 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1.1.1964 ble 1414 Brekke en del av 1411 Gulen.

Standardtegn i tabeller