Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

1262 1262 Sæbø. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst1
1951 1 009 26 8 18 66 72 -6 12
1952 1 021 17 12 5 30 43 -13 -8
1953 1 013 18 14 4 58 64 -6 -2
1954 1 011 13 13 0 48 56 -8 -8
1955 1 003 14 9 5 30 67 -37 -23
1956  980 26 10 16 65 56 9 25
1957 1 005 23 17 6 41 67 -26 -20
1958  985 15 11 4 40 52 -12 -8
1959  977 15 7 8 57 53 4 12
1960  989 16 10 6 36 60 -24 5
1961  994 20 6 14 37 64 -27 -13
1962  981 11 13 -2 46 79 -33 -35
1963  946 23 10 13 49 52 -3 10
19642 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1/1 1964 ble 1262 Sæbø (unntatt 40 personer overført til 1263 Lindås) en del av 1260 Radøy.

Standardtegn i tabeller