Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

1261 1261 Manger. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst1
1951 1 367 26 8 18 43 79 -36 -18
1952 1 349 25 17 8 26 73 -47 -39
1953 1 310 25 13 12 53 65 -12 -
1954 1 310 38 11 27 46 68 -22 5
1955 1 315 22 9 13 87 56 31 65
1956 1 380 32 9 23 64 91 -27 -4
1957 1 376 18 7 11 65  102 -37 -26
1958 1 350 26 8 18 69 66 3 21
1959 1 371 25 28 -3 53 83 -30 -33
1960 1 338 24 11 13 64 90 -26 -26
1961 1 312 25 17 8 65 68 -3 5
1962 1 317 23 11 12 68 69 -1 11
1963 1 328 21 12 9 71 64 7 16
19642 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1/1 1964 ble 1261 Manger en del av 1260 Radøy.

Standardtegn i tabeller