Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

1258 1258 Herdla. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst1
1951 5 141  125 31 94  139  220 -81 13
1952 5 154  135 49 86  135  216 -81 5
1953 5 159  118 40 78  149  208 -59 19
1954 5 178  110 56 54 83  154 -71 -17
1955 5 161  131 36 95  129  221 -92 42
1956 5 203  130 35 95  157  202 -45 50
1957 5 253  108 33 75  165  237 -72 3
1958 5 256  107 55 52  151  241 -90 -38
1959 5 218  112 47 65  144  312 -168 -103
1960 5 115  101 43 58  189  281 -92 -32
1961 5 083 93 47 46  146  251 -105 -59
1962 5 024  117 50 67  148  248 -100 -33
1963 4 991 87 43 44  173  269 -96 -52
19642 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1/1 1964 ble 404 personer overført fra 1258 Herdla til 1246 Fjell, 1 564 personer til 1247 Askøy, 811 personer til 1256 Meland, 2 131 personer til 1259 Øygarden og 29 personer til 1260 Radøy.

Standardtegn i tabeller