Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

1257 1257 Alversund. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst1
1951 1 980 46 21 25 96  127 -31 -6
1952 1 974 35 13 22 74 96 -22 -
1953 1 974 52 15 37 85  123 -38 -1
1954 1 973 42 16 26  137  120 17 43
1955 2 016 51 18 33 93  149 -56 -22
1956 1 994 37 21 16  127  129 -2 14
1957 2 008 43 10 33  156  146 10 43
1958 2 051 39 16 23  130  130 - 23
1959 2 074 42 15 27  122  134 -12 15
1960 2 089 34 17 17 86  111 -25 -25
1961 2 064 40 25 15  103 85 18 33
1962 2 097 27 26 1 92  109 -17 -16
1963 2 081 41 23 18  107  107 - 18
19642 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1/1 1964 ble 1257 Alversund en del av 1263 Lindås.

Standardtegn i tabeller