Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

1255 1255 Åsane. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst1
1951 6 011  141 40  101  694  408  286  387
1952 6 398  173 49  124  528  365  163  287
1953 6 685  178 40  138  674  386  288  426
1954 7 111  180 46  134  791  374  417  551
1955 7 662  217 36  181  705  389  316  361
1956 8 023  212 42  170  861  509  352  522
1957 8 545  227 57  170  908  628  280  450
1958 8 995  253 45  208  765  561  204  412
1959 9 407  245 49  196  867  636  231  427
1960 9 834  253 48  205  970  725  245  447
1961 10 281  282 49  233  917  648  269  502
1962 10 783  276 56  220  883  702  181  401
1963 11 184  288 76  212  921  672  249  461
1964 11 645  294 67  227  880  712  168  395
1965 12 040  282 59  223  903  756  147  370
1966 12 410  330 68  262 1 255  728  527  815
1967 13 225  334 79  255 1 680  779  901 1 156
1968 14 381  387 81  306 1 617  934  683  993
1969 15 374  382 68  314 1 458  964  494  823
1970 16 197  385 88  297 2 874 1 207 1 667 1 964
1971 18 161  382 84  298 1 953 1 173  780 1 044
19722 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1/1 1972 ble 1255 Åsane en del av 1201 Bergen.

Standardtegn i tabeller