Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

1254 1254 Hamre. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst1
1951 2 721 55 22 33  126  137 -11 22
1952 2 743 68 17 51  115  130 -15 36
1953 2 779 58 26 32 61  149 -88 -56
1954 2 723 64 22 42  104  158 -54 -12
1955 2 711 67 19 48  115  169 -54 -13
1956 2 698 57 21 36  135  134 1 37
1957 2 735 51 31 20  114  165 -51 -31
1958 2 704 46 27 19 96  150 -54 -35
1959 2 669 48 15 33 88  135 -47 -14
1960 2 655 44 27 17  126  196 -70 -59
1961 2 596 36 15 21 94  158 -64 -43
1962 2 553 51 22 29  127  130 -3 26
1963 2 579 43 26 17  130  154 -24 -7
19642 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1/1 1964 ble 1 240 personer overført fra 1254 Hamre til 1263 Lindås, 1 166 personer fra 1254 Hamre til 1253 Østerøy og 166 personer fra 1254 Hamre til 1256 Meland.

Standardtegn i tabeller