Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

1250 1250 Arna, 1250 Haus. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst1
1951 8 902  210 64  146  558  438  120  266
1952 9 168  251 54  197  485  538 -53  144
1953 9 312  214 72  142  574  508 66  208
1954 9 520  218 70  148  522  499 23  171
1955 9 691  232 49  183  570  553 17  106
1956 9 797  204 62  142  595  620 -25  117
1957 9 914  226 64  162  575  580 -5  157
1958 10 071  230 72  158  454  487 -33  125
1959 10 196  221 61  160  538  550 -12  148
1960 10 344  206 68  138  561  630 -69 56
1961 10 400  255 75  180  566  553 13  193
1962 10 593  239 85  154  655  559 96  250
1963 10 843  264 71  193  568  419  149  342
19642 8 858  203 44  159  442  409 33  192
1965 9 050  193 51  142  596  491  105  247
1966 9 297  236 57  179  599  559 40  171
1967 9 468  253 60  193  594  529 65  258
1968 9 726  250 81  169  789  590  199  388
1969 10 114  253 68  185 1 252  538  714  908
1970 11 022  278 55  223 1 014  756  258  454
1971 11 476  257 66  191  735  615  120  290
19723 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1/1 1964 ble 2 327 personer overført fra 1250 Haus til 1253 Osterøy. Gjenværende del av Haus fikk navnet Arna.
3  1/1 1972 ble 1250 Arna en del av 1201 Bergen.

Standardtegn i tabeller