Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

1249 1249 Fana. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst1
1951 22 886  485  143  342 2 017 1 460  557  899
1952 23 785  543  145  398 2 162 1 582  580  978
1953 24 763  615  152  463 2 479 1 663  816 1 279
1954 26 042  671  175  496 2 766 1 649 1 117 1 613
1955 27 655  707  171  536 2 444 1 703  741 1 153
19562 27 218  669  144  525 2 359 1 710  649 1 174
1957 28 392  742  174  568 2 953 2 080  873 1 441
1958 29 833  754  194  560 2 698 1 962  736 1 296
1959 31 129  795  206  589 2 781 2 176  605 1 194
1960 32 323  787  192  595 3 029 2 208  821 1 380
1961 33 703  824  204  620 2 651 1 956  695 1 315
1962 35 018  772  229  543 2 673 2 136  537 1 080
1963 36 098  771  246  525 2 502 2 246  256  781
1964 36 879  804  248  556 2 327 2 274 53  609
1965 37 488  761  214  547 2 869 2 313  556 1 103
19663 38 587  751  251  500 2 920 2 528  392  874
1967 39 461  761  237  524 3 247 2 567  680 1 204
1968 40 665  805  248  557 3 344 2 771  573 1 304
1969 41 969  852  265  587 3 425 2 838  587 1 178
1970 43 147  844  292  552 4 074 3 684  390  912
1971 44 059  772  278  494 3 030 3 101 -71  343
19724 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  Ved grenseregulering 12/8 1955 ble 1 590 personer overført fra 1249 Fana til 1301 Bergen.
3  Ved grenseregulering 1/1 1966 ble 4 personer overført fra 1249 Fana til 1301 Bergen.
4  1.1. 1972 ble 1249 Fana en del av 1201 Bergen.

Standardtegn i tabeller