Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

1248 1248 Laksevåg. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst1
1951 13 710  283 72  211  802  668  134  345
1952 14 055  354  101  253  852  585  267  520
1953 14 575  305 97  208 1 097  635  462  670
1954 15 245  361  108  253  915  691  224  477
1955 15 722  343 91  252  957  822  135  454
1956 16 176  342  107  235 1 048  775  273  508
1957 16 684  346  112  234 1 091  936  155  389
1958 17 073  397  109  288  990 1 001 -11  277
1959 17 350  386  122  264  976 1 017 -41  223
1960 17 573  365 94  271 1 308 1 028  280  577
1961 18 150  390  123  267 1 228 1 156 72  339
1962 18 489  370  113  257 1 315 1 159  156  413
1963 18 902  426  120  306 1 472 1 161  311  617
1964 19 519  360  135  225 1 298 1 105  193  418
1965 19 937  402  149  253 1 578 1 378  200  453
1966 20 390  436  151  285 1 505 1 490 15  237
1967 20 627  486  145  341 1 560 1 491 69  410
1968 21 037  490  175  315 1 684 1 536  148  460
1969 21 497  497  169  328 1 813 1 670  143  478
1970 21 975  502  151  351 2 886 1 870 1 016 1 375
1971 23 350  598  173  425 2 582 1 640  942 1 322
19722 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1/1 1972 ble 1248 Laksevåg en del av 1201 Bergen.

Standardtegn i tabeller