Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

1240 1240 Strandvik. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst1
1951 2 303 46 20 26 74  105 -31 -5
1952 2 298 48 26 22 55 57 -2 20
1953 2 318 62 18 44 55  102 -47 -3
1954 2 315 46 23 23 37  105 -68 -45
1955 2 270 36 8 28 57  118 -61 -33
1956 2 237 43 28 15 73 89 -16 -1
1957 2 236 51 22 29 83  143 -60 -31
1958 2 205 31 14 17 76  119 -43 -26
1959 2 179 48 28 20 75  108 -33 -13
1960 2 166 40 18 22 89  119 -30 -15
1961 2 151 38 26 12 65  117 -52 -40
1962 2 111 35 26 9 52 94 -42 -33
1963 2 078 35 21 14 71  110 -39 -25
19642 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1/1 1964 ble 1240 Strandvik en del av 1241 Fusa.

Standardtegn i tabeller