Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

1239 1239 Hålandsdal. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst1
1951  605 10 4 6 35 28 7 13
1952  618 8 6 2 13 36 -23 -21
1953  597 7 4 3 14 30 -16 -13
1954  584 9 4 5 21 22 -1 4
1955  588 7 8 -1 17 39 -22 -29
1956  559 8 7 1 22 32 -10 -9
1957  550 7 10 -3 21 34 -13 -16
1958  534 11 10 1 20 7 13 14
1959  548 10 8 2 11 25 -14 -12
1960  536 8 2 6 13 31 -18 -3
1961  533 11 5 6 14 16 -2 4
1962  537 7 8 -1 19 21 -2 -3
1963  534 11 6 5 17 28 -11 -6
19642 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1/1 1964 ble 1239 Hålandsdal en del av 1241 Fusa.

Standardtegn i tabeller