Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

1237 1237 Evanger. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst1
1951 1 537 18 23 -5 55 99 -44 -49
1952 1 488 23 22 1 68 70 -2 -1
1953 1 487 35 20 15 52 76 -24 -9
1954 1 478 21 16 5 40 99 -59 -54
1955 1 424 24 20 4 55 80 -25 28
1956 1 452 18 15 3 56 88 -32 -29
1957 1 423 18 22 -4 65 71 -6 -10
1958 1 413 22 19 3 60 78 -18 -15
1959 1 398 16 21 -5 55 72 -17 -22
1960 1 376 13 17 -4 54 87 -33 -31
1961 1 345 21 21 0 73 71 2 2
1962 1 347 20 14 6 67 82 -15 -9
1963 1 338 14 19 -5 65 72 -7 -12
19642 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1/1 1964 ble 1237 Evanger (unntatt 251 personer overført til 1251 Vaksdal) en del av 1235 Voss.

Standardtegn i tabeller