Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

1236 1236 Vossestrand. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst1
1951 1 717 27 21 6 32 99 -67 -61
1952 1 656 28 17 11 16 27 -11 0
1953 1 656 28 11 17 23 63 -40 -23
1954 1 633 25 21 4 39 68 -29 -25
1955 1 608 26 10 16 39 74 -35 -2
1956 1 606 26 12 14 48 98 -50 -36
1957 1 570 31 12 19 54 92 -38 -19
1958 1 551 20 22 -2 70 76 -6 -8
1959 1 543 30 20 10 73 74 -1 9
1960 1 552 31 19 12 99  105 -6 18
1961 1 570 21 10 11 73 72 1 12
1962 1 582 25 13 12 45 63 -18 -6
1963 1 576 25 23 2 63 68 -5 -3
19642 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1/1 1964 ble 1236 Vossestrand en del av 1235 Voss.

Standardtegn i tabeller