Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

1232 1232 Eidfjord. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst1
1951 1 126 21 9 12 35 46 -11 1
1952 1 127 22 11 11 23 42 -19 -8
1953 1 119 13 9 4 34 51 -17 -13
1954 1 106 6 12 -6 38 48 -10 -16
1955 1 090 16 13 3 17 47 -30 -5
1956 1 085 21 9 12 29 65 -36 -24
1957 1 061 18 10 8 36 59 -23 -15
1958 1 046 21 11 10 34 57 -23 -13
1959 1 033 8 13 -5 22 35 -13 -18
1960 1 015 18 14 4 54 67 -13 -3
1961 1 012 17 16 1 31 35 -4 -3
1962 1 009 13 10 3 28 49 -21 -18
1963  991 14 20 -6 23 25 -2 -8
19642 . . . . . . . .
1965 . . . . . . . .
1966 . . . . . . . .
1967 . . . . . . . .
1968 . . . . . . . .
1969 . . . . . . . .
1970 . . . . . . . .
1971 . . . . . . . .
1972 . . . . . . . .
1973 . . . . . . . .
1974 . . . . . . . .
1975 . . . . . . . .
1976 . . . . . . . .
19773 1 223 12 16 -4 84 65 19 15
1978 1 238 12 14 -2 80 81 -1 -4
1979 1 234 13 16 -3 59 78 -19 -26
1980 1 208 20 15 5 51  113 -62 -53
1981 1 155 15 9 6 52  117 -65 -59
1982 1 096 10 11 -1 42 99 -57 -57
1983 1 039 6 16 -10 52 59 -7 -17
1984 1 022 9 18 -9 48 37 11 1
1985 1 023 14 10 4 44 40 4 8
1986 1 031 16 10 6 60 57 3 9
1987 1 040 16 17 -1 48 44 4 3
1988 1 043 15 17 -2 54 44 10 9
1989 1 052 16 19 -3 63 43 20 18
1990 1 070 27 14 13 34 36 -2 11
1991 1 081 15 14 1 41 43 -2 -1
1992 1 080 21 10 11 63 71 -8 4
1993 1 084 14 27 -13 48 33 15 1
1994 1 085 16 16 - 34 42 -8 -8
1995 1 077 11 13 -2 64 57 7 2
1996 1 079 14 11 3 50 62 -12 -9
1997 1 070 10 12 -2 30 57 -27 -29
1998 1 041 16 15 1 37 63 -26 -25
1999 1 016 12 22 -10 60 29 31 21
2000 1 037 6 11 -5 37 68 -31 -36
2001 1 001 5 13 -8 35 69 -34 -42
2002  959 5 16 -11 30 63 -33 -44
2003  915 10 8 2 44 45 -1 1
2004  916 6 18 -12 52 42 10 -2
2005  914 9 15 -6 25 34 -9 -15
2006  899 6 9 -3 56 37 19 16
2007  915 7 12 -5 54 31 23 18
2008  933 10 11 -1 62 49 13 12
2009  945 8 11 -3 49 33 16 13
2010  958 12 15 -3 38 34 4 1
2011  959 9 8 1 48 51 -3 -2
2012  957 ... ... ... ... ... ... ...
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1/1 1964 ble 1232 Eidfjord en del av 1230 Ullensvang.
3  1/1 1977 ble 1230 Ullensvang delt i to kommuner, 1231 Ullensvang og 1232 Eidfjord, der Eidfjord er identisk med kommunen av samme nummer og navn før sammenslåingen.

Standardtegn i tabeller