Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

1231 1231 Kinsarvik. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst1
1951 1 649 17 16 1 73 76 -3 -2
1952 1 647 27 13 14 48 67 -19 -5
1953 1 642 30 9 21 67  102 -35 -14
1954 1 628 29 21 8 73 73 0 8
1955 1 636 31 22 9 60  102 -42 -27
1956 1 609 31 16 15 74 68 6 21
1957 1 630 38 14 24 74  100 -26 -2
1958 1 628 26 21 5 99  100 -1 4
1959 1 632 24 16 8 70 92 -22 -14
1960 1 618 34 24 10 78 96 -18 -7
1961 1 611 23 16 7 66 85 -19 -12
1962 1 599 26 19 7 50 71 -21 -14
1963 1 585 35 16 19 53 72 -19 -
19642 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1/1 1964 ble 1231 Kinsarvik (unntatt 72 personer overført til 1234 Granvin) en del av 1230 Ullensvang.

Standardtegn i tabeller