Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

1229 1229 Røldal. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst1
1951  715 8 13 -5 19 61 -42 -47
1952  668 9 8 1 8 41 -33 -32
1953  636 4 8 -4 42 37 5 1
1954  637 5 5 0 14 42 -28 -28
1955  609 5 8 -3 13 29 -16 0
1956  609 7 8 -1 34 61 -27 -28
1957  581 13 3 10 23 27 -4 6
1958  587 7 11 -4 20 35 -15 -19
1959  568 11 6 5 18 18 0 5
1960  573 7 6 1 37 33 4 20
1961  593 3 10 -7 34 19 15 8
1962  601 5 7 -2 23 14 9 7
1963  608 12 12 0 96 28 68 68
19642 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1/1 1964 ble 1229 Røldal en del av 1228 Odda.

Standardtegn i tabeller