Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

1226 1226 Strandebarm. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst1
1951 1 700 43 19 24 62 81 -19 5
1952 1 705 37 11 26 41 76 -35 -9
1953 1 696 32 13 19 62 70 -8 11
1954 1 707 31 23 8 35 62 -27 -19
1955 1 688 32 16 16 71 63 8 17
1956 1 705 29 21 8 55 70 -15 -7
1957 1 698 27 18 9 71 73 -2 7
1958 1 705 26 14 12 89  101 -12 -
1959 1 705 23 14 9 44 96 -52 -43
1960 1 662 28 18 10 82  130 -48 -31
1961 1 631 20 21 -1 66 66 - -1
1962 1 630 23 24 -1 76 77 -1 -2
1963 1 628 27 27 0 69 69 - -
1964 1 628 30 23 7 99 89 10 17
19652 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1/1 1965 ble 1226 Strandebarm (unntatt 100 personer overført til 1227 Jondal) en del av 1238 Kvam.

Standardtegn i tabeller