Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

1225 1225 Varaldsøy. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst1
1951  812 15 3 12 21 36 -15 -3
1952  809 13 7 6 27 21 6 12
1953  821 11 9 2 29 36 -7 -5
1954  816 18 14 4 28 34 -6 -2
1955  814 12 8 4 13 22 -9 13
1956  827 10 6 4 35 36 -1 3
1957  830 16 8 8 29 53 -24 -16
1958  814 18 6 12 18 20 -2 10
1959  824 19 12 7 19 32 -13 -6
1960  818 7 2 5 34 69 -35 12
1961  830 16 14 2 15 33 -18 -16
1962  814 10 3 7 16 22 -6 1
1963  815 6 6 0 20 26 -6 -6
1964  809 12 11 1 16 15 1 2
19652 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1/1 1965 ble 511 personer overført fra 1225 Varaldsøy til 1224 Kvinnherad og 300 personer til 1238 Kvam.

Standardtegn i tabeller