Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

1220 1220 Bremnes. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst1
1951 4 602  120 36 84  144  183 -39 45
1952 4 647  130 39 91  100  191 -91 0
1953 4 647  125 28 97  127  152 -25 72
1954 4 719  112 26 86  150  199 -49 37
1955 4 756  125 25  100 86  182 -96 -28
1956 4 728  106 46 60  134  181 -47 13
1957 4 741  122 33 89  121  205 -84 5
1958 4 746  106 39 67  178  200 -22 45
1959 4 791  100 36 64  110  170 -60 4
1960 4 795  117 40 77  163  229 -66 29
1961 4 824  102 40 62  176  239 -63 -1
1962 4 823 95 38 57  152  203 -51 6
19632 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1/1 1963 ble 1220 Bremnes en del av 1219 Bømlo.

Standardtegn i tabeller