Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

1218 1218 Moster. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst1
1951 1 736 45 13 32 57 77 -20 12
1952 1 748 46 10 36 61 48 13 49
1953 1 797 52 11 41 36 81 -45 -4
1954 1 793 39 18 21 47 70 -23 -2
1955 1 791 38 12 26 55 74 -19 -9
1956 1 782 35 17 18 39 89 -50 -32
1957 1 750 48 21 27 80 68 12 39
1958 1 789 43 11 32 32 26 6 38
1959 1 827 32 12 20 41 77 -36 -16
1960 1 811 38 7 31 72 99 -27 -14
1961 1 797 36 13 23 73 52 21 44
1962 1 841 35 17 18 52 77 -25 -7
19632 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1/1 1963 ble 1218 Moster en del av 1219 Bømlo.

Standardtegn i tabeller