Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

1217 1217 Valestrand. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst1
1951 1 219 22 5 17 28 54 -26 -9
1952 1 210 18 14 4 31 41 -10 -6
1953 1 204 18 11 7 47 44 3 10
1954 1 214 21 12 9 54 56 -2 7
1955 1 221 19 9 10 61 27 34 73
1956 1 294 24 17 7 40 56 -16 -9
1957 1 285 18 14 4 58 67 -9 -5
1958 1 280 25 20 5 43 50 -7 -2
1959 1 278 24 7 17 39 62 -23 -6
1960 1 272 13 13 0 57 69 -12 -40
1961 1 232 30 9 21 38 36 2 23
1962 1 255 20 9 11 15 54 -39 -28
1963 1 227 20 9 11 28 50 -22 -11
19642 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1/1 1964 ble 1217 Valestrand en del av 1216 Sveio.

Standardtegn i tabeller