Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

1215 1215 Vikebygd. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst1
1951 1 204 16 7 9 53 74 -21 -12
1952 1 192 21 18 3 33 64 -31 -28
1953 1 164 27 8 19 25 43 -18 1
1954 1 165 14 18 -4 54 58 -4 -8
1955 1 157 23 16 7 37 57 -20 5
1956 1 162 19 12 7 37 50 -13 -6
1957 1 156 16 13 3 47 66 -19 -16
1958 1 140 21 11 10 52 92 -40 -30
1959 1 110 26 6 20 25 55 -30 -10
1960 1 100 16 7 9 52 99 -47 -6
1961 1 094 19 14 5 48 64 -16 -11
1962 1 083 20 13 7 38 53 -15 -8
1963 1 075 14 25 -11 29 44 -15 -26
19642 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1/1 1964 ble 578 personer overført fra 1215 Vikebygd til 1214 Ølen og 471 personer til 1216 Sveio.

Standardtegn i tabeller