Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

1213 1213 Fjelberg. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst1
1951 2 148 41 17 24  115 93 22 46
1952 2 194 58 13 45 58 69 -11 34
1953 2 228 56 21 35 76 80 -4 31
1954 2 259 45 13 32 59 99 -40 -8
1955 2 251 46 22 24 66 93 -27 -35
1956 2 216 60 25 35  147  131 16 51
1957 2 267 38 19 19  125  148 -23 -4
1958 2 263 56 22 34  100  133 -33 1
1959 2 264 49 21 28 88  122 -34 -6
1960 2 258 47 25 22  147  149 -2 23
1961 2 281 51 21 30 75  118 -43 -13
1962 2 268 45 17 28 89  139 -50 -22
1963 2 246 41 24 17  100  113 -13 4
1964 2 250 40 9 31  130  103 27 58
19652 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1/1 1965 ble 1213 Fjelberg en del av 1224 Kvinnherad.

Standardtegn i tabeller