Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

1212 1212 Skånevik. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst1
1951 2 945 59 21 38 71  128 -57 -19
1952 2 926 59 32 27 34 86 -52 -25
1953 2 901 52 29 23 62  109 -47 -24
1954 2 877 42 35 7 65  167 -102 -95
1955 2 782 52 32 20 74  137 -63 -37
1956 2 745 40 34 6 61  152 -91 -85
1957 2 660 61 30 31 85  143 -58 -27
1958 2 633 36 31 5 74  110 -36 -31
1959 2 602 44 32 12 69  116 -47 -35
1960 2 567 46 33 13  113  158 -45  127
1961 2 694 48 28 20 76  100 -24 -4
1962 2 690 47 28 19 85  106 -21 -2
1963 2 688 40 29 11  104 98 6 17
1964 2 705 43 27 16 83  122 -39 -23
19652 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1/1 1965 ble 1 493 personer overført fra 1212 Skånevik til 1211 Etne og 1 189 personer til 1224 Kvinnherad.

Standardtegn i tabeller