Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

1047 1047 Øvre Sirdal. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger1 Utflyttinger1 Nettoinnflytting Folketilvekst 2
1951  588 8 4 4       -8
1952  580 7 3 4       -3
1953  577 10 5 5       -5
1954  572 3 5 -2       -5
1955  567 11 4 7       4
1956  571 9 5 4       -7
1957  564 11 10 1       -13
1958  551 6 8 -2 12 13 -1 -3
1959  548 7 10 -3 18 14 4 1
19603 . . . . . . . .
1  Flyttetallene for 1047 Øvre Sirdal i årene 1951-1957 er inkludert i 1046 Sirdal, men tilgjengelige flyttetall for kommunen er gjengitt under. Her er flyttinger til og fra utlandet ikke inkludert i inn- og utflyttingene (fordi det ikke finnes Folketellingshefte 1960 for 1047 Øvre Sirdal): 1951: 14 innflyttinger og 24 utflyttinger (nettoinnflytting -12). 1952: 12 innflyttinger og 21 utflyttinger (nettoinnflytting -7). 1953: 13 innflyttinger og 23 utflyttinger (nettoinnflytting -10). 1954: 16 innflyttinger og 19 utflyttinger (nettoinnflytting -3). 1955: 12 innflyttinger og 13 utflyttinger (nettoinnflytting -1). 1956: 11 innflyttinger og 22 utflyttinger (nettoinnflytting -11). 1957: 14 innflyttinger og 28 utflyttinger (nettoinnflytting -14).
2  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
3  1/1 1960 ble 1047 Øvre Sirdal en del av 1046 Sirdal.

Standardtegn i tabeller