Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

1045 1045 Bakke. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951 1 377 25 11 14 47 90 -43 -29
1952 1 348 25 23 2 48 82 -34 -32
1953 1 316 26 14 12 79  102 -23 -11
1954 1 305 17 14 3 46 80 -34 -31
1955 1 274 24 7 17 38 75 -37 15
1956 1 289 17 10 7 60  103 -43 -36
1957 1 253 12 15 -3 90 71 19 16
1958 1 269 19 9 10 49 79 -30 -20
1959 1 249 12 8 4 42 77 -35 -31
19602  992 11 11 0 46 40 6 -38
1961  954 13 15 -2 24 51 -27 -29
1962  925 9 13 -4 45 46 -1 -5
1963  920 11 9 2 44 43 1 3
1964  923 21 7 14 25 37 -12 2
19653 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1/1 1960 ble 226 personer overført fra 1045 Bakke til 1046 Sirdal.
3  1/1 1965 ble 1045 Bakke en del av 1004 Flekkefjord.

Standardtegn i tabeller