Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

1044 1044 Gyland. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951  956 23 13 10 46 60 -14 -4
1952  952 12 11 1 24 58 -34 -33
1953  919 10 12 -2 37 53 -16 -18
1954  901 9 5 4 32 65 -33 -29
1955  872 18 6 12 27 51 -24 -6
1956  866 11 4 7 56 75 -19 -12
1957  854 10 10 0 42 61 -19 -19
1958  835 10 8 2 22 51 -29 -27
1959  808 18 10 8 34 61 -27 -19
1960  789 4 10 -6 30 48 -18 -41
1961  748 10 6 4 17 34 -17 -13
1962  735 6 7 -1 41 46 -5 -6
1963  729 7 12 -5 18 54 -36 -41
1964  688 6 9 -3 34 28 6 3
19652 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1/1 1965 ble 1044 Gyland en del av 1004 Flekkefjord.

Standardtegn i tabeller