Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

1043 1043 Nes. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951 2 369 42 17 25  116  100 16 41
1952 2 410 46 28 18  125  130 -5 13
1953 2 423 51 20 31  132  119 13 44
1954 2 467 46 22 24  120  101 19 43
1955 2 510 44 32 12  164  115 49 89
1956 2 599 50 26 24  178  148 30 54
1957 2 653 45 14 31  139  167 -28 3
1958 2 656 55 22 33  147  140 7 40
1959 2 696 49 21 28  137  157 -20 8
1960 2 704 44 31 13  120  198 -78 -88
1961 2 616 51 19 32  148  123 25 57
1962 2 673 40 24 16  160  118 42 58
1963 2 731 63 22 41  111  124 -13 28
1964 2 759 52 32 20 97  119 -22 -2
19652 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1/1 1965 ble 1043 Nes en del av 1004 Flekkefjord.

Standardtegn i tabeller