Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

1042 1042 Hidra. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951 1 468 20 23 -3 33 55 -22 -25
1952 1 443 26 14 12 34 64 -30 -18
1953 1 425 19 19 0 25 51 -26 -26
1954 1 399 24 23 1 36 63 -27 -26
1955 1 373 22 16 6 43 65 -22 -5
1956 1 368 22 10 12 37 44 -7 5
1957 1 373 19 13 6 42 65 -23 -17
1958 1 356 19 10 9 44 53 -9 0
1959 1 356 24 18 6 46 53 -7 -1
1960 1 355 14 10 4 22 55 -33 -16
1961 1 339 13 22 -9 27 53 -26 -35
1962 1 304 20 18 2 35 38 -3 -1
1963 1 303 21 23 -2 50 57 -7 -9
1964 1 294 17 16 1 36 54 -18 -17
19652 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1/1 1965 ble 1042 Hidra en del av 1004 Flekkefjord.

Standardtegn i tabeller