Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

1041 1041 Lista. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951 4 831 70 75 -5  183  178 5 0
1952 4 831  102 64 38  168  187 -19 19
1953 4 850 92 66 26  219  220 -1 25
1954 4 875  117 47 70  156  166 -10 60
1955 4 935 97 50 47  161  229 -68 -15
1956 4 920  101 56 45  160  268 -108 -63
1957 4 857 79 51 28  173  207 -34 -6
1958 4 851 84 58 26  174  209 -35 -9
1959 4 842 72 66 6  146  165 -19 -13
1960 4 829 74 56 18  215  376 -161 -187
1961 4 642 81 57 24  175  230 -55 -31
1962 4 611 63 59 4  194  175 19 23
1963 4 634 68 68 0  188  260 -72 -72
1964 4 562 58 48 10  157  185 -28 -18
19652 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1/1 1965 ble 1041 Lista en del av 1003 Farsund.

Standardtegn i tabeller