Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

1040 1040 Spind. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951  735 20 10 10 24 39 -15 -5
1952  730 6 8 -2 25 34 -9 -11
1953  719 15 7 8 13 51 -38 -30
1954  689 7 11 -4 25 37 -12 -16
1955  673 12 8 4 23 18 5 2
1956  675 9 10 -1 28 41 -13 -14
1957  661 11 10 1 33 28 5 6
1958  667 10 6 4 33 37 -4 0
1959  667 7 9 -2 53 32 21 19
1960  686 8 11 -3 47 72 -25 0
1961  686 9 7 2 29 46 -17 -15
1962  671 7 10 -3 15 40 -25 -28
1963  643 8 11 -3 28 46 -18 -21
1964  622 11 10 1 16 33 -17 -16
19652 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1/1 1965 ble 1040 Spind en del av 1003 Farsund.

Standardtegn i tabeller