Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

1039 1039 Herad. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951  543 8 12 -4 18 33 -15 -19
1952  524 5 4 1 19 31 -12 -11
1953  513 5 2 3 16 40 -24 -21
1954  492 7 4 3 16 30 -14 -11
1955  481 5 7 -2 15 25 -10 -12
1956  469 7 8 -1 20 24 -4 -5
1957  464 4 4 0 15 21 -6 -6
1958  458 5 6 -1 12 27 -15 -16
1959  442 2 8 -6 7 21 -14 -20
1960  422 5 8 -3 19 31 -12 -15
1961  407 6 8 -2 21 22 -1 -3
1962  404 5 5 0 10 21 -11 -11
1963  393 9 7 2 13 36 -23 -21
1964  372 5 5 0 9 22 -13 -13
19652 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1/1 1965 ble 1039 Herad en del av 1003 Farsund.

Standardtegn i tabeller