Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

1038 1038 Feda. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951  697 11 6 5 30 41 -11 -6
1952  691 10 7 3 32 41 -9 -6
1953  685 14 7 7 35 45 -10 -3
1954  682 8 7 1 25 35 -10 -9
1955  673 6 9 -3 23 51 -28 -28
1956  645 11 10 1 23 26 -3 -2
1957  643 5 10 -5 42 43 -1 -6
1958  637 12 9 3 26 38 -12 -9
1959  628 5 9 -4 33 48 -15 -19
1960  609 10 6 4 20 37 -17 -4
1961  605 8 8 0 21 25 -4 -4
1962  601 8 22 -14 36 47 -11 -25
19632 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1/1 1963 ble 1038 Feda en del av 1037 Kvinesdal.

Standardtegn i tabeller