Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

1036 1036 Fjotland. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951 1 399 27 12 15 66 88 -22 -7
1952 1 392 29 8 21 72 90 -18 3
1953 1 395 21 10 11 51  111 -60 -49
1954 1 346 23 7 16 61 96 -35 -19
1955 1 327 30 12 18 75  112 -37 -19
1956 1 308 21 13 8  104  108 -4 4
1957 1 312 28 8 20 93  142 -49 -29
1958 1 283 23 8 15 84  111 -27 -12
1959 1 271 22 7 15 79 93 -14 1
1960 1 272 27 11 16 94  134 -40 -35
1961 1 237 34 11 23 84  125 -41 -18
1962 1 219 18 5 13  104 92 12 25
19632 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1/1 1963 ble 1036 Fjotland en del av 1037 Kvinesdal.

Standardtegn i tabeller