Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

1035 1035 Eiken. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951  865 16 13 3 21 41 -20 -17
1952  848 15 9 6 32 37 -5 1
1953  849 15 9 6 34 50 -16 -10
1954  839 15 6 9 20 45 -25 -16
1955  823 19 9 10 40 52 -12 9
1956  832 13 7 6 26 32 -6 0
1957  832 4 9 -5 37 48 -11 -16
1958  816 14 6 8 34 53 -19 -11
1959  805 15 8 7 26 29 -3 4
1960  809 17 6 11 36 56 -20 -7
1961  802 16 10 6 26 46 -20 -14
1962  788 14 7 7 47 58 -11 -4
19632 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1/1 1963 ble 1035 Eiken en del av 1034 Hægebostad.

Standardtegn i tabeller