Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

1033 1033 Kvås. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951  589 8 4 4 19 36 -17 -13
1952  576 11 5 6 7 26 -19 -13
1953  563 14 8 6 19 35 -16 -10
1954  553 8 13 -5 16 44 -28 -33
1955  520 8 9 -1 29 60 -31 -22
1956  498 7 7 0 29 41 -12 -12
1957  486 4 6 -2 29 34 -5 -7
1958  479 8 7 1 37 17 20 21
1959  500 5 11 -6 26 40 -14 -20
1960  480 6 8 -2 51 31 20 22
1961  502 4 3 1 14 32 -18 -17
1962  485 4 6 -2 40 30 10 8
19632 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1/1 1963 ble 1033 Kvås en del av 1032 Lyngdal.

Standardtegn i tabeller