Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

1031 1031 Austad. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951  755 13 10 3 67 57 10 13
1952  768 16 14 2 29 34 -5 -3
1953  765 16 13 3 34 52 -18 -15
1954  750 13 9 4 25 22 3 7
1955  757 11 7 4 18 75 -57 -48
1956  709 6 3 3 34 52 -18 -15
1957  694 8 8 0 35 55 -20 -20
1958  674 7 8 -1 21 98 -77 -78
1959  596 5 12 -7 49 21 28 21
1960  617 6 10 -4 24 45 -21 30
1961  647 7 10 -3 25 48 -23 -26
1962  621 7 9 -2 30 41 -11 -13
19632 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1/1 1963 ble 1031 Austad en del av 1032 Lyngdal.

Standardtegn i tabeller