Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

1030 1030 Spangereid. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951 1 169 16 15 1 47 57 -10 -9
1952 1 160 15 25 -10 62 92 -30 -40
1953 1 120 15 15 0 70 72 -2 -2
1954 1 118 13 16 -3 38 73 -35 -38
1955 1 080 20 20 0 69 88 -19 -30
1956 1 050 15 11 4 81  106 -25 -21
1957 1 029 14 13 1 94 73 21 22
1958 1 051 26 17 9 78 67 11 20
1959 1 071 17 13 4 61 80 -19 -15
1960 1 056 20 15 5 61 68 -7 0
1961 1 056 18 17 1 41 41 0 1
1962 1 057 8 23 -15 46 82 -36 -51
1963  903 12 13 -1 47 50 -3 -4
19642 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1/1 1964 ble 103 personer overført fra 1030 Spangereid til 1032 Lyngdal, resten av 1030 Spangereid ble overført til 1029 Lindesnes.

Standardtegn i tabeller