Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

1028 1028 Vigmostad. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951  665 10 6 4 46 45 1 5
1952  670 12 - 12 30 52 -22 -10
1953  660 8 9 -1 51 42 9 8
1954  668 13 15 -2 34 38 -4 -6
1955  662 9 7 2 25 38 -13 -3
1956  659 14 8 6 26 24 2 8
1957  667 13 6 7 16 41 -25 -18
1958  649 12 4 8 15 16 -1 7
1959  656 2 13 -11 16 24 -8 -19
1960  637 8 4 4 18 38 -20 -12
1961  625 6 6 0 6 18 -12 -12
1962  613 6 6 0 24 34 -10 -10
1963  603 4 8 -4 17 27 -10 -14
19642 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1/1 1964 ble 1028 Vigmostad en del av 1029 Lindesnes.

Standardtegn i tabeller