Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

1025 1025 Grindheim. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951  720 9 15 -6 19 26 -7 -13
1952  707 11 7 4 8 18 -10 -6
1953  701 9 13 -4 34 27 7 3
1954  704 10 5 5 14 18 -4 1
1955  705 15 10 5 4 18 -14 16
1956  721 16 2 14 11 26 -15 -1
1957  720 13 10 3 13 33 -20 -17
1958  703 14 5 9 14 31 -17 -8
1959  695 7 7 0 35 23 12 12
1960  707 11 14 -3 29 38 -9 19
1961  726 14 12 2 14 28 -14 -12
1962  714 10 7 3 20 20 0 3
1963  717 10 8 2 19 37 -18 -16
19642 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1/1 1964 ble 1025 Grindheim en del av 1027 Audnedal.

Standardtegn i tabeller