Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

1024 1024 Bjelland. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951  715 8 3 5 27 39 -12 -7
1952  708 16 6 10 36 26 10 20
1953  728 9 7 2 28 32 -4 -2
1954  726 12 10 2 24 40 -16 -14
1955  712 12 17 -5 13 42 -29 -41
1956  671 6 10 -4 23 33 -10 -14
1957  657 11 3 8 25 31 -6 2
1958  659 18 7 11 22 27 -5 6
1959  665 13 7 6 26 38 -12 -6
1960  659 12 14 -2 40 45 -5 22
1961  681 9 8 1 16 55 -39 -38
1962  643 5 4 1 29 33 -4 -3
1963  640 9 11 -2 18 25 -7 -9
19642 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1/1 1964 ble 1024 Bjelland (unntatt 96 personer overført til 1027 Audnedal) en del av 1021 Marnardal.

Standardtegn i tabeller