Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

1023 1023 Finsland. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951  972 11 11 0 33 59 -26 -26
1952  946 19 11 8 35 51 -16 -8
1953  938 15 11 4 21 39 -18 -14
1954  924 13 12 1 39 48 -9 -8
1955  916 17 17 0 44 68 -24 -19
1956  897 20 4 16 42 58 -16 0
1957  897 17 15 2 28 46 -18 -16
1958  881 16 14 2 34 38 -4 -2
1959  879 9 7 2 29 46 -17 -15
1960  864 13 13 0 31 52 -21 -18
1961  846 12 5 7 30 24 6 13
1962  859 8 8 0 34 46 -12 -12
1963  847 11 8 3 16 35 -19 -16
19642 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1/1 1964 ble 1023 Finsland (unntatt 34 personer overført til 1021 Marnardal) en del av 1017 Songdalen.

Standardtegn i tabeller