Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

1022 1022 Laudal. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951  774 11 7 4 54 69 -15 -11
1952  763 12 3 9 21 54 -33 -24
1953  739 11 3 8 40 56 -16 -8
1954  731 9 8 1 18 47 -29 -28
1955  703 7 9 -2 35 46 -11 -16
1956  687 13 3 10 35 37 -2 8
1957  695 22 10 12 31 53 -22 -10
1958  685 8 15 -7 26 53 -27 -34
1959  651 9 9 0 36 48 -12 -12
1960  639 8 5 3 31 33 -2 0
1961  639 12 15 -3 20 35 -15 -18
1962  621 3 7 -4 20 56 -36 -40
1963  581 8 8 0 36 57 -21 -21
19642 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1/1 1964 ble 1022 Laudal en del av 1021 Marnardal.

Standardtegn i tabeller