Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

1020 1020 Holum. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951 1 242 21 15 6 76 89 -13 -7
1952 1 235 21 11 10 55 63 -8 2
1953 1 237 28 15 13 48 69 -21 -8
1954 1 229 23 14 9 47 68 -21 -12
1955 1 217 22 16 6 54 89 -35 -27
1956 1 190 14 11 3 55 66 -11 -8
1957 1 182 21 15 6 41 74 -33 -27
1958 1 155 13 6 7 47 62 -15 -8
1959 1 147 21 14 7 41 46 -5 2
1960 1 149 22 12 10 59 71 -12 -2
1961 1 147 9 18 -9 66 56 10 1
1962 1 148 16 14 2 51 57 -6 -4
1963 1 144 21 16 5 46 59 -13 -8
19642 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1/1 1964 ble 1020 Holum (unntatt 9 personer overført til 1018 Søgne) en del av 1002 Mandal.

Standardtegn i tabeller