Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

1019 1019 Halse og Harkmark. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951 2 795 79 23 56  183  178 5 61
1952 2 856 75 35 40  178  195 -17 23
1953 2 879 59 28 31  190  186 4 35
1954 2 914 49 37 12  187  178 9 21
1955 2 935 57 27 30  177  183 -6 13
1956 2 948 60 24 36  276  271 5 41
1957 2 989 55 23 32  247  182 65 97
1958 3 086 69 26 43  211  206 5 48
1959 3 134 56 39 17  255  186 69 86
1960 3 220 58 31 27  309  227 82  140
1961 3 360 73 42 31  294  166  128  159
1962 3 519 61 33 28  221  190 31 59
1963 3 578 73 37 36  216  154 62 98
19642 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1/1 1964 ble 1019 Halse og Harkmark en del av 1002 Mandal.

Standardtegn i tabeller